Albín Brunovský
Kompletné grafické dielo
1960-1997


Monografia o grafickom diele
Albína Brunovského.
Slovenský a anglický text obsahuje kompletnú grafickú tvorbu z rokov 1960 až 1997,
645 reprodukovaných grafík vo farbe, množstvo zatiaľ nepublikovaných kresieb, kompletnú bibliografiu, zoznam grafík s údajmi o nákladoch, použitých grafických
papieroch a tlačiaroch.


Rozmery: 31 x 24,5 cm, 320 strán,
plátená väzba
; cena 79 Euro

...........................................................................................

Albín Brunovský
Complete Graphic Work
1960-1997


The monograph about the work
of art of Albín Brunovsky.
The Slovak and English texts embrace
a complete collection of graphics from 1960 to 1997, 645 reproduced artworks, a number of so far unpublished pictures, complete bibliography, a list of graphics with related information on number
of copies, used graphic papers and
the printers, too.

Size: 31 x 24
.5 cm, 320 pages,
canvas weave; price
79 Euro
...........................................................................................
Expedícia knihy od 10. 12. 2004
Distribution of the book from 10. 12. 2004
...........................................................................................
Objednávka cez/ Order & buy:
www.virvar.sk


Pozn.: Kliknutím na košík pošlite svoju
objednávku e-mailom. Vaša objednávka by mala obsahovať: vaše meno, adresu, príp. telefonický kontakt, potvrdenie záväznosti objednávky.

Balné a poštovné v rámci SR a ČR zdarma -
zahraničie podľa taríf Slovenskej pošty.
Spôsob platby dobierkou v rámci Slovenska.
Zahraničie: platba vopred.

Albín Brunovský
Maliarske dielo


Daniel Brunovský
Viera Radziwill-Anoškinová
Martin Vančo

Publikácia Albín Brunovský. Maliarske dielo nadväzuje na monografiu o umelcovom grafickom diele z roku 2004. Sumarizuje Brunovského maľbu na dreve, ilustrátorskú tvorbu a výtvarné návrhy štátnych cenín. Množstvo plnofarebne reprodukovaných diel dopĺňajú texty historikov umenia v slovenčine a angličtine, nechýba bibliografia ilustrovaných kníh a kompletný zoznam výstav.


Rozmery: 29 x 23 cm, 280 strán,
tvrdá väzba / hardback
; cena 47 Euro
...........................................................................................

Albín Brunovský

Painting Work


Daniel Brunovský
Viera Radziwill-Anoškinová
Martin Vančo

The publication Albín Brunovský. Painting Work is a follow-up to the monograph on the artist’s graphic work from 2004. It summarizes Brunovský’s wood painting, illustration work and creative designs of state valuables. An amount of reproduced works in full colour is accompanied by texts from art historians in Slovak and English languages. Bibliography of illustrated books and complete list of exhibitions are also included.


Size: 29 x 23 cm, 280 pages,
hardcover
; price 47 Euro
...........................................................................................
Expedícia knihy od 05. 12. 2011
Distribution of the book from 05. 12. 2011
...........................................................................................
Objednávka cez/ Order & buy:
www.virvar.skNote: Double click on the basket and send
your order to us via e-mail. Your order should contain: your name, address, telephone ontact
(optional), confirmation of your binding order.

Packing and postage in the Slovak republic and in the Czech republic for free – other countries according to the tariffs of Slovak Post Ofiice. Means of payment by cash on delivery in the area of Slovakia. Other countries: payment in advance.