|1| Mesto - The Town
 

|2| Mesto - The Town
 

|3| Milenci - Lovers
 

|4| Mytologická krajina
Mythological Land

|5| Mesto - The Town
 

|6| Mesto - The Town
 

|7| Mesto - The Town

|8| Pútnik- The Pilgrim

|9| Kleopatra - Cleopatra

|10| Duša je priepasť
The Spirit is an Abyss

|11| Duša je priepasť
The Spirit is an Abyss

|12| Duša je priepasť
The Spirit is an Abyss

|13| Duša je priepasť
The Spirit is an Abyss

|14| Les - The Wood

|15| Mesto - The Town

|16| Obelisk - Obelisk

|17| More príbehov
The Sea of the Tales

|18| Kleopatra - Cleopatra

|19| Mesto - The Town

|20|Prameň - The Well

|21| Samota - Solitude

|22| Prameň - Spring

|23| Siedme nebo
The Seventh Heaven

|24| Večer - The Evening

|25|Carmina morte carens

|26| Zátišie - Still life

|27| Zelené jazero
The green lake

|28| Nočná krajina - Night land

|29| Bez názvu

|30|Milenci - Lovers

|31|Melancholy

|32|Prales I
Primaeval forest I

|33|Prales II
Primaeval forest II

|34|Deukalionovi ľudia
Deucalion´s people

|35|Ostrovy - Islands

|36|Veľká melanchólia
Big Melancholy

|37| Dotyk - Touch

|38| Milenci - Lovers

|39| Červené jazero    Red lake

|40| Tieň - Shadow

|41| Ružový mesiac   Rose Moon

|42| Perspektíva - Perspective

|43| Rudolfova záhrada  Rudholph's Garden

|44| Chodec - Walker

|45| Nočné mesto 1   Night city 1

|46| Nočné mesto 2   Night city 2

|47| Melanchólia      Melancholy

|48| Maják - Lighthouse

|49| Halló !

|50| Večer - Evening

|51| Čierny mesiac     Black Moon

|52| Anjel - Angel

|53| Labyrint  Labyrinth

|54| Príbeh o Kapakovi  Story of Kapak

|55| Túžba  - Desire

|56| Večer - Evening

|57| Muž - Man

|58| Mesiac - Moon

|59| Modrý mesiac      Blue Moon

|60| Muž - Man

|61| Požiar - Fire

|62| Veže - Towers

|63| Večer - Evening

|64| Večer - Evening

|65| Mesto - City

|66| Tieň - Shadow

|67| Klub osamelých sŕdc  Lonely hearts club

|68| V skalách               In the rocks

|69| Modré - Blue

|70|

|71|

|72|

|73|

|74|

|75|

|76| Anjelik - Putti

|77|

|78| Večer 2 - Evening 2

|79| Skalnatá krajina
rocky country

|80| Búrka - Storm

|81| Les - Forest

|82| Pevnosť - Fortress

|83| V skalách
In The Rocks

|84| Znamenia - Signs

|85| Pusté miesto
Wasteland

|86| Provence

|87| Tourves

|88| Záhrada - Garden

|89| Skalnatá krajina
Rocky Land

|90| Záhrada2 - Garden2

|91|
 Veže - Towers

|92| Veža 2 - Tower 2

|93| Zima - Winter

|94| Znamenia 2
Signs 2

|95| Pokušenie Sv.Antonína

|96| Cesta domov - Way to Home

|97| Numizmatik - Numismatist

|98| V ateliéri - In the Atelier

|99| Večer - Evening

|100| Večer 4 - Evening 4

|101| Búrka 2 - Storm 2

|102| Pri okne - At the Window

|103| Nočný chodec - Night Walker

|104| Zberateľ - Cellector

|105| Labyrint - Labyrinth

|106| Zátišie podľa Zrzaveho II - Still Life by Zrzavy II

|107| Kométa1 - Comet1

|108| Milenci 6 - Lovers 6

|109| Večer 2 - Evening 2

|110| Večer - Evening

|111| Večer - Evening

|112| Milenci - Lovers

|113| Anton

|114| Objatie - Hug

|115| Kamerun

|116| Mesto - Town

|117| Krajina s ľuďmi
country with people

|118| Zlé časy
Bad times

|119| Milenci - Lovers

|120| Zámok - The Castle

|121| Milenci 2009 - Lovers 2009

|122| Skaly - Rocks

|123| Čierna jazero
Black Lake

|124|Čierna jazero II
Black Lake II

|125| Jeseň - Autumn

|126| Krajina - The Land

|127| Krajina s jazerom
The land with lake

|128| Kubistická krajina
Cubist Land

|129| Les - The Forest

|130| Renesančná krajina
Renaissance Land

|131| Renesanč. krajina II
Renaissance Land II

|132| V skalách
In the Rocks

|133| Zátišie - Seclusion

|134| Večer - The Evening

|135| Sen - Dream

|136| Sen - Dream

|137| Spln - Full Moon

|138| Mesiac - The Moon

|139| Veža - Tower

|140| Výlet - Trip

|141| Prázdny dom
The empty House

|142| Kraina - Land

|143| Smutná dvojica
Sad Pair

|144| Samota - Solitude

|145| Hodina psychoanalizy - Psychoanalitic hour

|146| Praneň rieky
River Spring

|147| Kraina s ruinami II
Ruins Land II

|148| Mesiac a Ja
The Moon and Me

|149| Objatie - Hug

|150| Veže - Towers

|151| Skalnatá krajina
Rocky Land

|152| More príbehov
The Sea of stories

|153| More príbehov II
The Sea of stories II

|154| Mesto - The City

|155| Cesta domov
Tour to Home

|156| Horiaca Trója
Burning Troy

|157| Letný deň
Summer Day

|158| Bludisko
Labyrinth

|159| Letná búrka
Summer Storm

|160| Poniklec
Pulsatilla

|161| Požiar
Blaze

|162| Masky
Masks

|163| Axis mundi
Axis mundi

|164| Axis mundi 2
Axis mundi

|165| Čudná dvojica
Curious Pair

|166| Nečinný boh
Idle God

|167| Anjelik
Cherub

|168| Dedičstvo
Heritage

|169| Koniec leta
The End of Summer

|170| Kryštály
Crystals

|171| Kryštály
Crystals

|172| Prelet
Flyover

|173| Tancujúce predstavy
Dancing Imaginigs

|174| Mesiac
Moon

|175| Mesiac
Moon

|176| Loďka
Rowboats

|177| Lodička
Boat

|178| Lodička
Boat

|179| Letný večer s vežou
Summer Evening with a Tower

|180| Predstavy
Imaginings

|181| Skaly
Rocks

|182| Milenci
Lovers

|183| Na love
In hunting

|184| Biele kreslo
White Chair

|185| Večerné mesto
Evening City

|186| Krajina podľa Giotta
Country by Giotto

|187| Spomienky
Memories

|188| U fotografa
At the photographer

|189| Krajina s chlapcom
Land with boy

|190| Jonáš a veľryba
Jonah and the whale

|191| Rebrík
Ladder

|192| Bratia
Brothers

|193| Stretnutie
Meeting

|194| Dvojitý pohľad
Dual view

|195| Hlava
Head

|196| Zátoka
Creek

|197| Malý staviteľ
Small Constructor

|198| Pyramos a Thisbe

|199| Na výlete
On the trip

|200| Pred búrkou
Before the storm